Inlägg publicerade under kategorin Kommentarer och analys

Av Sunda Pengar - 8 juli 2009 09:26

Jag har inte kunnat verifiera informationen i detta inlagg sa det kan vara over/under drivet sa ta det med en nypa salt.


Anda nyktert att forsta hur illa det egentligen ar.


The stress tests were conducted to determine how well, if at all, the top 19 banks in the USA could withstand further or future economic hardship.

When the tests were completed, regulators within the Treasury and inside the Federal Reserve began bickering with each other as to whether or not the test results should be made public. That bickering continues to this very day as evidenced by this "main stream media" report.

The Turner Radio Network has obtained the stress test results. They are very bad. The most salient points from the stress tests appear below.

1) Of the top nineteen (19) banks in the nation, sixteen (16) are already technically insolvent.

2) Of the 16 banks that are already technically insolvent, not even one can withstand any disruption of cash flow at all or any further deterioration in non-paying loans.

3) If any two of the 16 insolvent banks go under, they will totally wipe out all remaining FDIC insurance funding.

4) Of the top 19 banks in the nation, the top five (5) largest banks are under capitalized so dangerously, there is serious doubt about their ability to continue as ongoing businesses.

5) Five large U.S banks have credit exposure related to their derivatives trading that exceeds their capital, with four in particular - JPMorgan Chase, Goldman Sachs, HSBC Bank America and Citibank - taking especially large risks.

6) Bank of America`s total credit exposure to derivatives was 179 percent of its risk-based capital; Citibank`s was 278 percent; JPMorgan Chase`s, 382 percent; and HSBC America`s, 550 percent. It gets even worse: Goldman Sachs began reporting as a commercial bank, revealing an alarming total credit exposure of 1,056 percent, or more than ten times its capital!

7) Not only are there serious questions about whether or not JPMorgan Chase, Goldman Sachs,Citibank, Wells Fargo, Sun Trust Bank, HSBC Bank USA, can continue in business, more than 1,800 regional and smaller institutions are at risk of failure despite government bailouts!

The debt crisis is much greater than the government has reported. The FDIC`s "Problem List" of troubled banks includes 252 institutions with assets of $159 billion. 1,816 banks and thrifts are at risk of failure, with total assets of $4.67 trillion, compared to 1,568 institutions, with $2.32 trillion in total assets in prior quarter.

Put bluntly, the entire US Banking System is in complete and total collapse.
ANNONS
Av Sunda Pengar - 27 april 2009 12:02Lettland har det extremt tufft finansiellt nuförtiden men ingen verkar ifrågasätta hur de kunde hamna i denna situation. Efter att ha varit en oberoende stat i över ett decennium, har Lettland haft en period av relativt välstånd. De i sin tur hade grundstenar i kollapsen av Sovjetunionen och formandet av lån mot nationella skuldfria tillgångar, dvs husbeståndet och publik infrastruktur som kollektivtrafik, telefoni, energiinfrastruktur.

Vid Sovjetunionens kollaps upphörde också de etablerade handelsmönstren i forna östblocket. Lettland hade och har fortfarande inte kapacitet att producera de vanligaste konsumtionsvarorna som efterfrågas i västvärlden idag. Detta industriella vakum försvårades svårt av de ”öppna marknaderna” och avsaknaden av protektionism vilket ledde till ett fortfarande kroniskt handelsunderskott för landet som sådant.

När gränserna öppnades var fältet öppet för ”predatory lending institutions” som mycket snabbt kunde gå in och köpa upp existerande banker och erbjuda upplåning på deras obelånade fastighetsbestånd.

Swedbank och SEB har stått för en betydande del i denna tveksamma praxis där Lettlands regering har tillåtet landet att skuldsättas i utländsk valuta, i Sveriges fall Euro och så på kortsiktigt vis lyckats hålla valutan någorlunda starkt för att underhålla exportunderskottet.

När den globala husbubblan väl gick ur tiden 2007 blev det en situation där Lettland njutit av lätt tillgång på utländsk kredit till en total kollaps av kredittillgång. Detta i sin tur har lett till en explosion i insolvens för de som har belånat sig för att köpa en bostad i utländsk valuta.

Letland befinner sig nu i ett läge där ett kroniskt handelsunderskott inte längre kan finansieras med utländsk upplåning på tidigare skuldfria fastigheter. Ett handelsunderskott som inte kan finansieras kommer inte hell att göra det. Här kommer IMF och EU in och sätter parametrarna för hur de ska ta sig ur krisen.

Lettlands skuldöverhäng vida överstiger dess förmåga att betala. Eftersom skulderna är nominerad i utländsk valuta kan de inte inflatera sig ut ur situationen vilket har varit den enda realistiska lösningen för stater genom historien utöver att helt enkelt ställa in betalningarna och skriva av skulderna.

Lösningen som Lettland erbjuds av IMF och EU är ytterligare lån nominerad i utländsk valuta. Dessa förväntas betalas genom att minska de statliga utgifterna ”lönesänkningar i den publika sektorn” kombinerat med ökad beskattning på arbete vilket fortsatt slår ut Lettlands redan svaga inhemska produktionssektor. Allt detta enligt de ökända ”austerity packages” som följer neoklassisk ekonomisk teori och verkar mycket destruktivt för landet som helhet.

Lånen som IMF och EU erbjuder går i första hand till att betala av de Svenska och andra utländska banker som gett frikostig upplåning i utländsk valuta vilket innebär att pengarna lämnar Lettland och de befinner sig i en helt omöjlig situation.

Europeiska kommissionen gav dödsstöten med det ökända brevet skrivet av Joaqim Almunia där det uttryckligen står att Lettland inte får använda krislånen från EU till att utveckla den inhemska ekonomin, utan pengarna ska istället gå till att serva de internationella bankernas lån och inte lätta på skatterna på arbete för att få Lettisk arbetskraft mer konkurrenskraftig.

Lettland är i en situation som inte är helt olik efterkrigstidstyskland och om inte något radikalt görs så kommer östblocket att blir Europas svar på Ecuador och Haiti i Sydamerika med en oändlig cykel av konkurs och utländska övertagande av inhemska tillgångar.

Sverige tittar oskyldigt på och ojar sig över förlusterna i Swedbank, SEB medan vi uttryckligen förbjuder ett grannland att nå ekonomisk framgång de närmaste årtiondena.

Sverige och EU har finansiellt mördat Lettland.

ANNONS
Av Sunda Pengar - 25 mars 2009 10:03


Det är mycket snack om derivat och många har svårt att greppa vad det egentligen innebär. Hittade dock den här underbara förklaringen som visar hur det fungerar på ett sätt som är svårt att inte förstå. Derivative markets ....  an understandable explanation: Heidi is the proprietor of a bar in Detroit . In order to increase sales, she decides to allow her loyal customers - most of whom are unemployed alcoholics - to drink now but pay later. She keeps track of the drinks consumed on a ledger (thereby granting the customers loans).
Word gets around about Heidi's drink now pay later marketing strategy and as a result, increasing numbers of customers flood into Heidi's bar and soon she has the largest sale volume for any bar in Detroit .
By providing her customers' freedom from immediate payment demands, Heidi gets no resistence when she substantially increases her prices for wine and beer, the most consumed beverages. Her sales volume increases massively.
A young and dynamic vice-president at the local bank recognizes these customer debts as valuable future assets and increases Heidi's borrowing limit. He sees no reason for undue concern since he has the debts of the alcoholics as collateral. At the bank's corporate headquarters, expert traders transform these customer loans into DRINKBONDS, ALKIBONDSand PUKEBONDS. These securities are then traded on security markets worldwide. Niave investors don't really understand the securities being sold to them as AAA secured bonds are really the debts of unemployed alcoholics. Nevertheless, their prices continuously climb, and the securities become the top-selling items for some of the nation's leading brokerage houses.
One day, although the bond prices are still climbing, a risk manager at the bank (subsequently fired due his negativity), decides that the time has come to demand payment on the debts incurred by the drinkers at Heidi's bar.Heidi demands payment from her alcoholic patrons, but being unemployed they they cannot pay back their drinking debts. Therefore, Heidi cannot fulfill her loan obligations and claims bankruptcy.DRINKBON D and ALKIBOND drop in price by 90 %. PUKEBOND performs better, stabilizing in price after dropping by 80 %. The decreased bond asset value destroys the banks liquidity and prevents it from issuing new loans.The suppliers of Heidi's bar, having granted her generous payment extentions and having invested in the securities are faced with writing off her debt and losing over 80% on her bonds. Her wine supplier claims bankruptcy, her beer supplier is taken over by a competitor, who immediately closes the local plant and lays off 50 workers.The bank and brokerage houses are saved by the Government following dramatic round-the-clock negotiations by leaders from both political parties. The funds required for this bailout are obtained by a tax levied on employed middle-class non-drinkers.
 

Finally..... ....an explanation I can understand.


 

Av Sunda Pengar - 4 mars 2009 09:30
”Sluta att vara så besatt av räntan” säger Geanakopolos och pekar på att ekonomer fortfarande inte korrekt avspeglar marknaden genom att inte ta med hävstången på lån i deras ekonomiska teorier.

Många ekonomer som förespråkar penningreform eller har en alternativ syn än konsensus på ekonomiteori idag har i regel som grund att dagens modeller många gånger inte är förankrade i verkligheten.

Mysteriet med konjunkturcykler som en form av mystiskt återkommande fenomen men vars uppbyggnad inte förklaras är återkommande problem. Man talar om bl.a ”Creative destruction” och andra vaga uttryck för att påvisa hur en negativ konjunkturcykel är ”positiv” då den rensar ut svaga företag snarare än stannar av hela ekonomier.

Artikelförfattaren Geanakopolos säger som det är i hans artikel publicerad i Nature, Englands ledande vetenskapsmagasin och baserar sin klarsynthet på verkliga observerbara fakta inom ekonomin.

Om vi återkopplar till mitt senaste blogginlägg angående BIS och hur krediter driver huslån skräder inte John med orden.

”Variation i leverage has a huge impact on the price of assets, contributing to economic bubbles and busts”, vilket överensstämmer med BIS observationer att lågkonjunkturer kommer i regel efter en period av kraftig expansion i krediter och tillgångspriser.

Han observation är skarp och enkel. Reglera hävstången och inte räntan. Det är svaret för en ekonomi i kris.

Han pekar på att ett lån har två viktiga delar. Räntan och säkerheten. Storleken på båda regleras av tillgång och efterfrågan. Alltså om banken är tveksam så ökar storleken på säkerheten och räntan och tvärtom. Storleken på säkerheten är det som avgör hävstången.

Standardteorier i ekonomi i deras ekvationer om utbud och efterfrågan tar med räntenivåerna och säkerheten. Dock antas eller ignoreras möjligheten till konkurs vilket i praktiken ignorera hävstången eller så antas den vara konstant och på så sätt kan man sätta räntan i ekvationen.

Standardteorier antar vidare att tillgångspriser speglar något typ av fundamentalt värde. John argumenterar att vissa investerarklasser ser tillgångar som mer värda än resten av befolkningen, t.ex hedgefonder eller stora investmentinstitut. Det kan bero på större riskaptit, att de är mer sofistikerade eller att de helt enkelt gillar tillgångarna mer.

En sådan investerare är villig att belåna sitt egna kapital för att nå en större mängd tillgångar vilket är väldigt vanligt idag med t.ex forex trading som ett typexempel.

Som ett resultat av detta så ökar tillgångspriser kraftigt i tider av uppgång och blir för höga och i nedgång undervärderas dem. Det här refererar han till som hävstångscykeln.

” Leverage dramatically increased in the United
States from 1999 to 2006. A bank that in 2006
wanted to buy a AAA-rated mortgage security
could borrow 98.4% of the purchase price, using
the security as collateral, and pay only 1.6% in
cash. The average leverage in 2006 across all of
the US$2.5 trillion of ‘toxic’ mortgage securities
was about 16 to 1, meaning that the buyers paid
down only $150 billion and borrowed the other
$2.35 trillion. Home-buyers could get a mortgage
leveraged 20 to 1: a 5% deposit. Security
and house prices soared.”

I citatet ovan visar han mycket enkelt hur hävstången har gett stor effekt på ekonomin och fortsätter med resultatet, alltså var vi står idag.

"Today leverage has been drastically curtailed
by nervous lenders wanting more collateral for
every dollar loaned. Those toxic mortgage securities
are now leveraged on average
only about 2 to 1. Home buyers can
now leverage themselves at only 5 to
1 if they can get a government loan,
and less if they need a private loan
."

Att upplös hävstången eller som Wall street metaforsikt kallar ”the unwinding of markets” är alltså vad som orsakar denna totala kris vi ser i finansmarknaderna idag och är huvudanledningen till fallande huspriser och värdepapper.

Det är uppenbart att dena cykel inte kan stoppas genom att klaga på giriga personer på wallstreet eller att uppmana alla att ”sitta lugnt i båten” som är mottot när man går in i en kris i media.

Vad riksbanken bör göra är att reglera hävstångerna på finansmarknaderna. Problemet är att den officiella hållningen inom centralbanker idag är att om man ökar kravet på säkerheter som jämställs det med ”a tax on banking” vilket jag bloggat tidigare om utifrån en BIS artikel.

Att begränsa hävstång i goda tider och stödja den i svagare konjunktur ger stabilare marknader istället för idag att trycka miljarder och slänga till bankerna till 0 ränta och hoppas att det vänder utan att ha någon egentlig grund utan snarare hoppas att bankerna ska sänka sina utlåningskrav.

Sluta att vara så besatt av räntan.

Av Sunda Pengar - 23 februari 2009 08:57


En lättförståelig dokumentär om Bear Stearns kraschen som tydligt visar hur sårbar nuvarande ordningen på kapitalmarknaderna faktiskt är.


Se filmen här: PBSCitat Ben Bernake


"Unless we act now...... the financial system will melt down in a matter of days"

Av Sunda Pengar - 12 februari 2009 09:04

En brittisk myndighetsperson påstår att rapporter från IMF inte är korrekt på grund av utländska nationers tryck för att förändra data till deras fördel.  USA är föga förvånande taget upp som exempel där IMF inte har gett någon rapport om deras eknomi eftersom USA helt enkelt inte vill det.

Kina är i en liknande situation som vill beskydda sin växelkurspolitik och IMF har inte gjort någon rapport sedan 2006. England har också vägrat att vara med och utredningen av det kommer att bli klart först runt 2010.

Läs mera här IMF Distorts Data


Låter det otroligt att länder skulle pressa IMF på det här sättet för att gynna de själva. Nej, i själva verket är jag förvånad att det inte är ännu mera långtgående.

Ta min rapport om SEC som jag nyligt bloggade om där korruption och mata mig så matar jag dig attityd lett till en formligen tandlös organisation.

Läs om SEC här:Eller Indy Mac skandalen här


FBI har precis rapporterat en fullständig explosion i misstänkta bedrägerifall i anknytning till finanskrisen med över 500 fall under utredning i nuläget.

Vidare finns en utmärkt sida som inte drar sig för att peka ut ”modifieringar” i rapporteringsverktyg gällande all viktig data som kommer ut ifrån USA som t.ex arbetslöshetsstatistik, inflation och budgetunderskott.

Ett intressant exempel som många missat är modifieringen i det amerikanska KPI måttet som är argumenterat ungefär såhär.

Eftersom den disponibla inkomsten blir lägre i hushållen över tid så kommer människor att välja hamburgare istället för biff då hamburgaren är billigare. Genom att då mäta priset för hamburgare istället för biff så har det plötsligt blivigt billigare att leva. M.a.o låg inflation.


Den bisarra konsekvensen blir att KPI numera mäter vad du måste öka dina inkomster med för att uppnå försämrad levnadsstandard istället för bibehållen levnadsstandard. Alltså ett mått med mycket tveksam applicering.

I bokföringstermer brukar man referera denna typ av praxis som ”cook the books”.

Rekommenderar starkt att ni går in och läser om det amerikanska budgetunderskotten, arbetslöshetsstatistik, inflationsmått och annat mycket intressant.


Shadowstats


Kommentera gärna med andra korruptionsfall som jag säkert har missat som ni har uppmärksammat.

Av Sunda Pengar - 9 februari 2009 10:23


Edit (Inlägget startar automatisk och är lite irriterande. Du kan se videon här istället)


Dessa två män har fått väldigt mycket uppmärksamhet på senaste tiden och rätteligen så då de rakryggat gick emot den konventionella mediaskuggan och gav alternativa scenarion på vad som skulle hända och båda fick rätt.

Peter Schiff förutser nu ett hyperinflationsscenario. Ett sådant scenario innebär förenklat att allt värde i en pappersvaluta snabbt försvinner vid en monetarisering av skulder (tryckandet av pengar) och vi har en situation som i Zimbabwe eller Weimar republiken.

Det finns en intervju med honom här men jag tycker han missar en väsentlig del i inflationsscenariot han målar upp.

Skulle det blir så illa att valutan USD störtdyker och inflationen går i taket i USA skulle inte FED längre stå passivt utan massivt höja räntan precis som Paul Volcker gjorde.

Resultatet är en fullständigt kollapsande ekonomi i övrigt och massiv likviditetsbrist och masskonkurser/insolvens genom hela USA.Nouriel Roubini som mycket träffsäkert förutsade en rad händelser, bland annat investmentbankernas förfall, massiv kollaps av kreditmarknaden och negativ utveckling i huspriser som drivande faktor framför ett fullsatt IMF i ett tal som fick moderatorn att säga ”Perhaps we all need a stiff drink after that” varnar för revolutionsandan som kan komma om illikviditeten blir för stor i produktionssektorn (alltså ej finanssektorn).

Han pekar på att centralbanker har koncentrerat sig för mycket på likviditetsfrågor i den finansiella sektorn och inte i produktionssektorn.

Vad som händer om produktionssektorn stannar är att en hel länk av distributionskedjor bryts som i sin tu kan få väldigt stora konsekvenser på matkedjorna i världen. Förstörs detta

. If cargo trade stops, a whole lot of supply chain disruption starts.  If the ore doesn’t go to the refinery, there is no plate steel.  If the plate steel doesn’t get shipped, there is nothing to fabricate into components.  If there are no components, there is nothing to assemble in the factory.  If the factory closes the assembly line, there are no finished goods.  If there are no finished goods, there is nothing to restock the shelves of the shops.  If there is nothing in the shops, the consumers don’t buy.  If the consumers don’t buy, there is no Christmas.

Everyone along the supply chain should worry about their jobs.  Many will lose their jobs sooner rather than later.

If cargo trade stops, the wheat doesn’t get exported.  If the wheat doesn’t get exported, the mill has nothing to grind into flour.  If there is no flour, the bakeries and food processors can’t produce bread and pasta and other foods.  If there are no foods shipped from the bakeries and factories, there are no foods in the shops.  If there are no foods in the shops, people go hungry.  If people go hungry their children go hungry.  When children go hungry, people riot and governments fall.

Vad som är intressant mellan dessa två helt olika analyser är att Peter Schiffs scenario om starkt inflationstryck förmodligen kommer att leda till Nouriel Roubinis scenario och inte dödandet av USD som valuta.

Nyckeln är och har egentligen alltid varit ”trade finance” och där hålls hemligheten till huruvida vi kan lösa dagens kris.

Så länge vi koncentrerar oss på att titta i den bankrutta finansiella ekonomin och låta den riktiga tyna bort vid sidan av graferna så kommer recessionen att bli av episka mått.

Svårt att se vad en massiv populistrevolution kommer att leda till. Förmodligen avsättning av en regering och kanske socialisering av banker på en större skala. Men utan penningreform är det svårt att förhindra en ekonomisk kollaps igen.


Av Sunda Pengar - 6 februari 2009 06:29Det är intressant att se hur media svänger momentant och mot samma område från en dag till en annan. Blev mycket förvånad över en artikel i Washington Post som generellt är väldigt pro etablissemanget och sällan har någon riktig kritik över ekonomisk policy.

Igår publicerade de dock en mycket underhållande artikel med rubriken ”Pitchforks at the ready for Wall Streets idiots”.

Artikeln är i princip en enda lång klagosång över de 18 miljarder USD som de privata bolagen på wallstreet betalat sina chefer. Speciellt bekymrade är media över de betalningar som skedde just innan och tidigarelades för att sedan få såkallade TARP medel. Tarp medlen är lite kort Bush stora och mycket kritiserade gåva till banksystemet som inte löste någonting av de reella problemen. Sverige har precis förövrigt lanserat sin egen version.

Artikeln är rätt underhållande, har bara en pappersversion men citerar:

”Salaries should be reasonable and bonuses much more moedst ones, should be reserved for those who actually make money. If some of Wall streets vaunted talent flees, terrific. It was talent that got us here.”

Samtidigt med detta är det många och stora reportage om hur Obama nu lanserar sin egen version av bankgåvor. Men den här gången ska det göras rätt. Lönen ska bara få vara 400,000USD eller 3.3Miljoner Svenska kronor.

Om vi bortser från det bisarra i att över 3 miljoner i lön skulle vara väldigt restriktivt så lanseras Obamas program nu som något riktigt bra, för om man ska få gratispengar i miljardklassen på samma sätt som tidigare så måste vi korrigera det första stora misstaget, minska bonusarna.

Det krävs ingen ekonom för att förstå hur det hela är uppbyggt.

Bush program, fantasisummor i svenska kronor, var ett fatalt misslyckande och ett erkänt sådant.

Obamas program, som dessutom är större än Bushs gåva, fungerar precis likadant men ger en klausul som säger bonustak, då är programmet plötsligt en succe.

Det hela är en pr kampanj för en enorm finansiell gåva på skattebetalarnas bekostnad och den säljs in med att öppet kritisera något som i sammanhanget för ekonomin är totalt orelevant, bonusar.

Bonusar har inget med krisen att göra. Kan inte tänka på något mer ointressant som händer finansiellt i världen just nu, men det är det som kritiseras, för gud förbjude om vi koncentrerar oss på de verkliga problemen.

Att Obama har varit restrektiv är dessutom en maskerad lögn om man tittar på det finstilta.

De som redan har fått sina miljarder i det första TARP programmet berörs inte av begränsningen i bonusar.

De som begär att få miljarder kommer att beröras av begränsningen, men det är tillåtet att ge aktier istället för en ren kontantbonus.

I praktiken en ”deferred payment” eller på lekmanssvenska, försenad bonus.

Obama för exakt samma ekonomiska politik som Bush, har bara personer runt sig från den trilaterala kommissionen som har byggt och konstruerat den här krisen och nu belönas i fantasistora räddningsprogram på skattebetalarnas bekostnad, som de också mycket lägligt har konstruerat.

Den stora anstormningen mot gnidighet och fantasilöner är helt enkelt en rökridå för att sälja in världens största transferering av kapital från skattebetalarna till bankerna. Inget annat.

Obama, förändring jag fortsatt inte kan tro på.

Presentation

Fråga mig

7 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2010
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ Fractional Reserve Banking med Blogkeen
Följ Fractional Reserve Banking med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se